Friluftsgudstjänst
Söndag 24 juli 2022 kl 14.00
Bjursås församling.
 

Peter Grind framför sin finstämda musik och jag reciterar egenskriven poesi som inslag i gudstjänsten.
Medtag gärna egen stol och kaffekorg.

Friluftsgudstjänst med musik och poesi