Torsdag 9 juni kl. 17.00, Rättvik

Jag berättar om fäbodlivet i Dalarna med utgångspunkt från egna upplevelser och intervjuer med idag aktiva fäbodbrukare i boken "Eldsjälar i utmarken" samt ger lite historisk bakgrund och framför ett par egna dikter sprungna ur fäbodlivet. 

Fritt inträde
Arrangerat av Rättviks Kulturhus
 

Föreläsning om fäbodlivet i Dalarna torsdag 9 juni kl 17.00 Rättvik